WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 6 oktober 2016

Anhörigstödet ska ligga i framkant

Anhörigstödet ska ligga i framkant
- återkommande förslitningsskador, förlust av arbetsinkomst vid sjukfrånvaro, psykisk ohälsa, alkohol- och drogmissbruk-listan kan göras lång. Vi kan ...

Follow by Email