WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 25 oktober 2016

Det går att förebygga självmord effektivt"

Det går att förebygga självmord effektivt"
- Man kanske kan tycka att det är lite populistiskt att ställa två så vitt skilda saker emot varandra – självmord och trafikolyckor. Men Alfred Skogberg ...