WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 26 oktober 2016

Människor med psykisk ohälsa kommer att drabbas hårt av nedskärningarna

Människor med psykisk ohälsa kommer att drabbas hårt av nedskärningarna
- Detta beslut kommer att få långtgående och omfattande konsekvenser för människor med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Psykiskt sjuka ...