WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 28 oktober 2016

Okunskap hos socialtjänsten tog barn från mamma

Okunskap hos socialtjänsten tog barn från mamma
- Föräldrar som är hbtq-personer måste kunna lita på att kommunen och ... skaffa sig större kunskap om hbtq-personers rättigheter och livssituation.