WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 31 oktober 2016

Pride firas med stöd i grundlagen i Sydafrika

Pride firas med stöd i grundlagen i Sydafrika
- Homofobin är utbredd i Afrika och flera länder har på senare år skärpt lagstiftningen mot hbtq-personer. Men i Sydafrika, som har världens äldsta ...