WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 7 oktober 2016

Psykisk ohälsa beror på attityder

Psykisk ohälsa beror på attityder
- Den psykiska ohälsan minskar hos alla grupper i samhället. Alla utom en: de unga. Man har pratat om utökad elevhälsovård, förändringar av ...