WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 21 oktober 2016

Ska prata ut om studenters psykiska hälsa

Ska prata ut om studenters psykiska hälsa
- Programmet handlar inte specifikt om psykisk ohälsa, utan vi vill ta upp olika saker som påverkar studenters mående. Därför pratar vi hellre om ...