WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 19 oktober 2016

Skolbarn testar mindfulness

Skolbarn testar mindfulness
- Den psykiska ohälsan ökar bland unga och vi vill kunna förebygga. Vi vet inte om det här kommer att fungera, men vi tror det, det är vår hypotes.