WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 2 november 2016

De som behöver vården bäst, måste få mest vård”

De som behöver vården bäst, måste få mest vård”
- I dag ligger psykisk ohälsa bakom 30 procent av besöken på vårdcentralerna, men endast två procent av budgeten satsas på att de ska få hjälp.