WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 15 november 2016

Det talas fint om sexuella minoriteters rättigheter, men görs väldigt lite

Det talas fint om sexuella minoriteters rättigheter, men görs väldigt lite
- I dag lider många HBTQ-asylsökande av trakasserier eller någon form av utslagning på asylmottagningarna. Det finns många sorters åtgärder som ...