WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 4 november 2016

Minska fördomar mot psykisk ohälsa

Minska fördomar mot psykisk ohälsa
- Fördomarna mot personer med psykisk ohälsa är fortfarande många. Samtidigt så ökar den psykiska ohälsan speciellt bland de unga. Psykisk ohälsa ...