WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 7 november 2016

Psykiska ohälsan är orsak till hög frånvaro

Psykiska ohälsan är orsak till hög frånvaro
- Orsaken till merparten av sjukskrivningarna är psykisk ohälsa som depression, utmattning, ångest, krisreaktion och reaktioner på svår stress.