WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 18 november 2016

Ta homofobin på allvar i Europa

Ta homofobin på allvar i Europa
- På många håll i Europa har vi sett en positiv utvecklingnär det gäller hbtq-personers rättigheter. Glädjande nog har länder i södra ochsydvästra ...