WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 17 november 2016

Våldsbejakande extremism svår uppgift för psykiatrin

Våldsbejakande extremism svår uppgift för psykiatrin
- Både i Sverige och internationellt finns fall som visar att psykisk ohälsa kan vara en förklaring till att människor dras in i våldsbejakande extremism.