WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 8 december 2016

Arbetet för hbtq-personers rättigheter, trygghet och inkludering stärks

Arbetet för hbtq-personers rättigheter, trygghet och inkludering stärks
- En ny handlingsplan ska säkerställa hbtq-personers rättigheter och trygghet i Örebro kommun. Handlingsplanen ska fungera som ett stöd för Örebro ...