WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 16 december 2016

Begränsa tillgången på vapen så minskar vapenvåldet

Begränsa tillgången på vapen så minskar vapenvåldet
- Kristian Wahlbeck är utvecklingsdirektör på föreningen för mental hälsa i ... Det viktigaste är förstås att klimatet kring psykisk ohälsa är så öppet och ...