WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 23 december 2016

Behövs ett tydligt ansvar för hjälp till äldre i hemlöshet

Behövs ett tydligt ansvar för hjälp till äldre i hemlöshet
- Den ökade förekomsten av psykisk ohälsa, demenssjukdomar, somatiska sjukdomar och i kombination med ekonomiska svårigheter är några av de ...