WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 8 december 2016

Fritidsgårdar pärlar för färre självmord

Fritidsgårdar pärlar för färre självmord
- Behovet att prata om och uppmärksamma psykisk ohälsa är stort bland ungdomar idag. Ett led i vårt arbete att lyfta detta är att ta hit organisationen ...