WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 12 december 2016

Kvinnor hårt drabbade av psykisk ohälsa

Kvinnor hårt drabbade av psykisk ohälsa
- Antalet kvinnor som sjukskrevs för psykisk ohälsa växte med 71 procent mellan 2010 och 2015. Dålig arbetsmiljö pekas ut som en viktig delförklaring.