WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 22 december 2016

Så många jobbar övertid i Östergötland

Så många jobbar övertid i Östergötland
- Från fackligt håll befarar man att det kan leda till psykisk ohälsa. ... På sikt kan det leda ökad psykisk ohälsa och långa sjukskrivningsperioder, säger ...