WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 6 december 2016

Skärpta lagar minskar vapenvåld"

Skärpta lagar minskar vapenvåld"
- Det finns ingen forskning som visar att psykisk ohälsa som sådan är en riskfaktor. Man är inte en farlig person även om man har psykisk ohälsa, det ...