WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 6 december 2016

Tuffare för patienter med psykisk ohälsa

Tuffare för patienter med psykisk ohälsa
- Det här hade kanske ingen reagerat på om det inte vore för det att det vid psykisk ohälsa ibland är svårt att på förhand avgöra hur lång tid patienten ...