WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 27 december 2016

Ungdomsvåld sprids som sjukdomar

Ungdomsvåld sprids som sjukdomar
- Forskarna utgick från en studie där knappt 6 000 ungdomar ingick. Ungdomarna gick vid 142 olika skolor och många hade djupintervjuats vid två olika tillfällen, i ett försök att kartlägga ungdomarna sociala nätverk. Det visade sig att sannolikheten att ha varit med i ett grövre slagsmål, att ha skadat någon allvarlig eller dragit vapen mot någon annan var förhöjda med 48, 183 respektive 140 procent om en nära vän också hade gjort det. Forskarna kunde även se hur risken för våld spred sig i de olika nätverken från vänners vänner och vänners vänners vänner, det vill säga som en vanlig smitta.