WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 23 december 2016

Utbildning i psykisk hälsa ska förebygga självmord på Gotland

Utbildning i psykisk hälsa ska förebygga självmord på Gotland
- Region Gotland arbetar med få ned antalen självmord. Att utbilda sexton nya instruktörer i första hjälpen för psykisk hälsa är ett led i det arbetet.