WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 13 december 2016

Växande psykisk ohälsa bland unga asylsökande

Växande psykisk ohälsa bland unga asylsökande
- Den psykiska ohälsan bland asylsökande ökar. Ensamkommande barn och ungdomar är särskilt utsatta. För att möta behoven vill psykiatrin i Örebro ...