WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 20 december 2016

Vem bär ansvaret för barn med frihetsberövade föräldrar?

Vem bär ansvaret för barn med frihetsberövade föräldrar?
- Vi vet att barn till frihetsberövade löper 25 procent högre risk för psykisk ohälsa och de har dessutom en ökad risk för att som vuxna hamna i ...