WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 9 januari 2017

Fysioterapeuter och psykologer flyttar in på vårdcentraler

Fysioterapeuter och psykologer flyttar in på vårdcentraler
- Tanken med dessa yrkeskategorier är att kunna fånga upp vuxna med psykisk ohälsa innan det gått för lång - likt en tidigare satsning, Första linjen i ...