WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 2 januari 2017

Psykisk ohälsa allt vanligare i Sörmland

Psykisk ohälsa allt vanligare i Sörmland
Psykisk ohälsa är en snabbt växande utmaning för folkhälsan. I Sörmland uppger var sjätte invånare att de lider av nedsatt psykiskt välbefinnande.