WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 5 januari 2017

Psykisk ohälsa och självmordstankar vanligt bland läkarstudenter

Psykisk ohälsa och självmordstankar vanligt bland läkarstudenter
- Det har länge funnits en misstanke om att läkarstudenter i större utsträckning än den övriga befolkningen lider av psykisk ohälsa, men prevalensen av ...