WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 21 februari 2017

Barnfetman minskar i Sverige

Barnfetman minskar i Sverige
- Bland 8-åriga pojkar har andelen med övervikt och fetma minskat till de lägsta nivåerna sedan tidigt 1990-tal. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin i Göteborg. – Det är naturligtvis viktigt eftersom bland vuxna i världen ser vi mycket ...