WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 17 februari 2017

Dåligt mottagande kan leda till ytterligare trauma

Dåligt mottagande kan leda till ytterligare trauma
- För de unga syrier och deras familjer kan Skatteverkets beslut att inte erkänna deras släktskap leda till djupare psykisk ohälsa. Ett dåligt mottagande ...