WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 9 februari 2017

Psykisk ohälsa ökar för mycket"

Psykisk ohälsa ökar för mycket"
- Hon har ett förflutet som ordförande för SKTF, sedermera Vision, där hon bland annat agerade i frågor som mobbning och psykisk ohälsa på jobbet.