WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 24 februari 2017

Så kapar nationalisterna gaykampen för sina egna syften

Så kapar nationalisterna gaykampen för sina egna syften
- Via tanken att, säg, 1980-talets Malmö var ett paradis för homosexuella jämfört med dagens framträder en idé, underhållen av den sorts bifall från ...