WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 23 februari 2017

Släng inte bort alla tankar på humanitet

Släng inte bort alla tankar på humanitet
- Liberalerna Kronoberg pekade på att de långa handläggningstiderna för asylansökningar skapade oro och psykisk ohälsa, hos framför allt unga ...