WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 16 mars 2017

Allt fler barn och unga mår psykiskt dåligt

Allt fler barn och unga mår psykiskt dåligt
- Nästan hälften av barnens samtal till BRIS förra året handlade om psykisk ohälsa, säger Magnus Jägerskog generalsekreterare för BRIS.