WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 7 mars 2017

Barnen i Syrien mår psykiskt dåligt

Barnen i Syrien mår psykiskt dåligt
- I en rapport, som uppges vara den största undersökningen kring psykisk ohälsa i Syrien under kriget, framkommer det att barnen är alltmer lamslagna ...