WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 21 mars 2017

Den historiska uppgiften för hbtq-personer är långt ifrån löst

Den historiska uppgiften för hbtq-personer är långt ifrån löst
- För också i övrigt har hbtq-historiska händelser utgjort grund för flera amerikanska mainstreamfilmer de senaste åren. I USA kom 2015 (det förvisso ...