WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 14 mars 2017

Länet sämst på ungas psykiska ohälsa

Länet sämst på ungas psykiska ohälsa
- Västerbottens läns landsting är ett av Sveriges sämsta på att uppfylla vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa. Bara en tredjedel av barnen ...