WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 2 mars 2017

Regionen vill förbättra arbetet med psykisk ohälsa

Regionen vill förbättra arbetet med psykisk ohälsa
- Nu pågår en utredning inom Region Örebro län hur man ska hantera personer som söker hjälp för psykisk ohälsa på vårdcentralerna.