WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 21 mars 2017

Teaterföreställning skapar känslor och samtal om psykisk ohälsa bland idrottsungdomar

Teaterföreställning skapar känslor och samtal om psykisk ohälsa bland idrottsungdomar
- Riksidrottsförbundet har tillsammans med specialidrottsförbunden och Skolverket beslutat att lyfta upp viktiga och känsliga ämnen runt psykisk ohälsa ...