WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 10 mars 2017

Våga bryta tystnaden så kan du rädda liv

Våga bryta tystnaden så kan du rädda liv
- Ofta ligger psykisk ohälsa, som depression och ångest, bakom självmordstankar. Mobbing, kränkningar och missbruk är andra riskfaktorer.