WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 3 april 2017

Forskare: En av fem unga identifierar sig som HBTQ

Forskare: En av fem unga identifierar sig som HBTQ
- 16 procent av personer under 35 identifierade sig som icke-heterosexuella. 12 procent sade att identifierade sig som transpersoner eller var gender non-conforming.

Det visar sig också att ökningen blir större med varje generation. Mellan 18-24 ökar siffran till att hela 43 procent identifierade sig som icke-binära, och bara 46 procent identifierade sig som helt heterosexuella.