WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 20 april 2017

Færre barn har epilepsi enn antatt

Færre barn har epilepsi enn antatt
- Det viser seg altså at nærmere en tredel av barn som enten er registrert med en epilepsidiagnose i Norsk pasientregister (NPR) eller rapporterer epilepsi i MoBa spørreskjema-, ikke fyller kriteriene for en epilepsidiagnose. Ifølge forskerne er resultatene overførbare til den generelle barnebefolkningen i Norge, Norden og andre vestlige land med et lignende helsesystem.
– Det er viktig å ha riktige tall på forekomst av epilepsi for å kunne planlegge helsetjenester og oppfølging av disse barna. Epilepsi er den vanligste kroniske nevrologiske sykdommen hos barn, sier førsteforfatteren, barnelege Kari Modalsli Aaberg ved Folkehelseinstituttet.