WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 18 april 2017

Socialstyrelsen: Brister i vården efter förlossning

Socialstyrelsen: Brister i vården efter förlossning
- Dålig kontinuitet i vården, risk att psykisk ohälsa inte upptäcks och en otydlighet kring vart kvinnor som upplever problem efter sin förlossning ska ...