WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 11 april 2017

Synen på tid samspelar med depression och ångest

Synen på tid samspelar med depression och ångest
- Hur vi ser på tiden kan vara en viktig nyckel till att förstå mer om psykisk ohälsa. Lär vi oss mer det här skulle det kunna användas i behandling, menar ...