WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 9 maj 2017

Det är ingen som väljer att ta sitt liv”

Det är ingen som väljer att ta sitt liv”
- Han menar att det behövs mål, budget och samordnare för att kunna förebygga självmord och fånga upp människor som lider av psykisk ohälsa ...