WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 2 maj 2017

Ge de som lider av psykisk ohälsa gratis busskort

Ge de som lider av psykisk ohälsa gratis busskort
- Idag är en av de största hälsoriskerna i Sverige psykisk ohälsa. Många som drabbas av detta är långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa samt ...