WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 29 maj 2017

Hbtq-frågor i fokus på Europaskolan Malma

Hbtq-frågor i fokus på Europaskolan Malma
- Dessutom hbtq-frågor inom musik och konst och vilka förebilder det finns.Om vi har elever som identifierar sig inom hbtq ska de veta att vi är en trygg ...