WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 26 maj 2017

Liberal vill ha ett tydligare HBTQ-perspektiv

Liberal vill ha ett tydligare HBTQ-perspektiv
- Yvonne Gmeiner (L) tycker att kommunen bör se över alla sina rutiner och styrdokument så att ett HBTQ-perspektiv finns med i det man gör. Och att all ...