WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 12 maj 2017

Psykisk ohälsa ignoreras av politikerna

Psykisk ohälsa ignoreras av politikerna
- debatt Man får leta länge i vår tid för att hitta ett sådant utbrett folkhälsoproblem som politiker ignorerat i samma utsträckning som psykisk ohälsa, ...